Пристанищни Харакстеристики

  • Обща площ на проекта: 266 645 м2
  • Дължина на кея: 895 m кейова линия (460 м – първи етап и 435 м – втори етап)
  • Дълбочинен капацитет на кея: 12,00 m
  • Въздушно ограничение: 41,75 м
  • Брой кейови места: 2 – 4

Максимален капацитет на работа на кейовата линия

Параметър Контейнеровоз Кораб за насипни товари
Капацитет 4,000 TEU 50,000 т
Дължина 256м 225м
Широчина 32.2м 32м
Редове на палубата 13 N/A
Максимално газене 11.0м 11.0м
Инертна маса 52,500 т 50,000 т

Складови Харакстеристики

  • Силозно стопанство – Общ капацитет 105 000 м3 зърно
  • Склад за контейнери – 4200 TEU пълни и около 750 TEU празни контейнерни слотове
  • Открит склад за генерален товар – 23 000 м2
  • Покрита контейнерна сточна гара – 4 500 м2
  • Потенциал за изграждане на още 7 000 м2 покрити плоски складове