Проектът има основните условни документи и завършени проучвания, в това число:

  • Инвестиционен сертификат клас „A“ е предоставен на проекта от страна на държавните органи, които го признават като стратегическа инвестиция, която следва да се възползва от облекчени административни процедури от страна на националните и общинските органи.
  • Положителна екологична оценка, одобрена от Министерството на околната среда и водите с резолюция 21-10/2010.
  • Одобрен Генерален план на проекта (РД-08220/10.05.2011) от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
  • Одобрен Подробен устройствен план (ПУП) чрез Заповед № 567/31.07.2012 и разрешение за строеж № 29/01.08.2012 е издадено от кмета на община Белослав.

CERTIFICATE-page-001

Certific. LCB-BG