Планираното оборудване за обработка на товарите по оперативната концепция

  • Два нови 100-тонни мобилни пристанищни кранове с 30 товароподемни движения на час
  • Зърнена конвейерна лентова система свързана към мобилен корабен товарач с капацитет на товарене 800 тона на час
  • Пет нови рийч-стакъри, два повдигачи на празни контейнери, шест вилкови товарачи – четири с капацитет на товарене 5т, един с 8т и един с 28т, единадесет терминални камиона, седемнадесет терминални ремаркета и др.
  • ИТ системи за операция на терминала и оборудването
  • Разширението на кейовата линия ще даде възможност за товарене на зърно с фиксирано оборудване директно от силозите