Обектът е разположен в северната част на Канал №2 който свързва Варненското и Белославското езеро, на около 16 км от гр. Варна в акваторията на Черно море.


Вижте по-голяма карта

Теренът се възползва от

  • Директен достъп до канал 2
  • Присъединяване към мрежата на комуналните услуги
  • Достъп до националната пътна и железопътна инфраструктура, както и международното летище Варна

Търговски обектът се смята за особено изгоден, защото е

  • Лесно достъпен от увеличаващите се експортно ориентирани производители на стоки като зърно, контейнери, химически продукти и други материали в страната
  • На Коридор N8 на ЕС (Дуръс-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна) и в близост до коридор N7 на ЕС (река Дунав)
  • Част от международната транспортна програма ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия)