Проектът ще бъде изграден на два етапа:

Етап I: развитие на главните пристанищни съоръжения и началото на дейността.
Етап II: разширяване на кейова стена, зърнени и други складови площи.

Изпълнение на проекта

0%
Колона 1 Колона 2 Колона 3
Обект #1 Описание Време
Обект #2 Описание Време
Обект #3 Описание Време