Проектът „Пристанище Логистичен Център - Варна“ е включен в „Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2008 – 2015г“. Пристанище ЛЦВ е планирано и проектирано професионално, въз основа на пазарни и оперативни проучвания, разработени от водещи инженерни и архитектурни екипи. Основните оперативни предимства включват: бързо и ефективно обслужване на плавателните съдове, съвременно оборудване за обработка и съхранение на зърно, оптимални контейнерни операции, благоприятна локация и инфраструктура. В цялостната си представа проектът насърчава прозрачен, енергийно ефективен и екологично чист бизнес.

Пристанището е планирано да обслужва три вида товари

  • Зърнени товари – включително износа на пшеница, царевица, ечемик, рапица и слънчоглед от български производители
  • Контейнерни товари – различни контейнерни превози за внос и износ
  • Генерални товари – биг бегс и други видове генерални товари
  • В допълнение към услугите по обработка на товари, ПЛЦВ ще осигури съхранение на зърно, контейнери и товари,  товарна контейнерна станция за контейнеризация / деконтейнеризация и други пристанищни услуги