Председател на Борда на директоритеГеорги Койнов
Изпълнителен ДиректорЮлиан Стефанов
Главен СчетоводителМария Тончева