Председател на Борда на Директоритеадв. Тодор Батков
Собственик на адвокатска кантора „Батков и Сие“ и на ежедневника в. „Стандарт“. Крупен предприемач.
Изпълнителен ДиректорИван Касалийски
Дипломиран инженер по радиоелектроника и магистър по международни отношения. С богат бизнес опит на национално и интернационално ниво.
Главен СчетоводителРалица Динова
Завършила Университет за Национално и Световно Стопанство, магистър по Счетоводство и контрол, с над петнадесет години практика като главен счетоводител.
Член на Борда на ДиректоритеГеорги Александров