Нашата мисия е да подкрепяме дългосрочно развитието на българската икономика, да осъществяваме нашата дейност отговорно, да бъдем добър бизнес партньор и да обогатяваме живота на общностите с които имаме допир. Затова и наша цел е да изградим пристанище, финансирано с частни средства, което ще обогати националната пристанищна инфраструктура и ще въведе съвременните европейски пристанищни критерии и норми. Това ще подобри конкурентните възможности на българския пристанищен сектор в интерес на пристанищните потребители и клиенти и ще защити обществения интерес.

Пристанището ще се изгради в условията на действаща световна икономическа криза. Строителството и експлоатацията на пристанището ще създадат работни места, които ще се заемат преди всичко от местните работници и специалисти, което ще спомогне за намаляване на безработицата в региона. Така заедно ще осигурим едно по-светло бъдеще за търговията и просперитета на България.