Логистичен Център – Варна ЕАД (ЛЦВ) е акционерно дружество с идентификационен номер (ЕИК): 201845031, регистрирано през 2007 г. в гр.София, България. Дружеството е еднолична собственост на ТБ Консулт ЕООД (ТБК). ТБК е дружество с ограничена отговорност, 100% собственост на г-н Тодор Батков, признат адвокат и предприемач с участие в редица български и чуждестранни компании. Така дейностите ни са подкрепени със значителни инвестиции и управленски опит, добра репутация и високо ценени бизнес връзки.

Основната дейност на ЛЦВ ЕАД е с свързана със сделки с недвижими имоти,посредничество при работа с инвестиционни проекти за недвижими имоти както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона. ЛЦВ ЕАД разполага с екип от висококвалифицирани специалисти и предлага професионализъм и коректност във всеки един етап на работата си. Дружеството също осъществява своята дейност чрез наемане на външни специалисти в определената област за съответната сделка и с помощта на партньорите, покрива целия спектър на пълното инвестиционно проектиране. Така винаги се отразява стремежа на дружеството да предоставя вдъхновяващи предложения, динамично развитие, ефективни решения и честни взаимоотношения.